Name

Selection

Status

DOI Takao

NASDA 1985


MOHRI Mamoru Mark

NASDA 1985

()
MUKAI (Naito) Chiaki

NASDA 1985


AKIYAMA Toyohiro

TBS 1989

и
KIKUCHI Ryoko

TBS 1989


WAKATA Koichi

NASDA 1992


NOGUCHI Soichi

NASDA 1996


FURUKAWA Satoshi

NASDA 1999


HOSHIDE Akihiko

NASDA 1999

()
YAMAZAKI (Sumino) Naoko

NASDA 1999


KANAI Norishige

JAXA 2009


ONISHI Takuya

JAXA 2009


YUI Kimiya

JAXA 2009